EGÉSZSÉGÜGYI JOG: orvosi műhiba perek, betegjogok, kártérítési igények érvényesítése, egészségügyi szolgáltatók teljes körű jogi képviselete, emberen végzett orvostudományi kutatások jogi dokumentációinak véleményezése, összeállítása, belső szabályzatok, egészségügyi foglalkoztatási iratok készítése.

TÁRSASÁGI JOG, CÉGJOG, JOGI SZEMÉLYEK: cégek, civil szervezetek alapítása, módosítása, kapcsolódó társasági iratok elkészítése, közreműködés átalakulásuk, megszüntetésük, végelszámolásuk lebonyolításában, e- cégeljárás bonyolítása.

INGATLANJOG: ingatlanok adásvétele, ajándékozása, bérleti, haszonélvezeti, egyéb szerződések készítése, termőföld- forgalommal kapcsolatos iratok, képviselet ingatlant érintő perekben, társasház alapítás, alapító okirat módosítás, egyéb ügyek vitele.

MUNKAJOG: munkáltatók teljes körű, általános képviselete, munkaügyi iratok (munka-, és egyéb foglalkoztatási szerződések, munkaviszonyt megszüntető iratok), munkáltatói szabályzatok készítése, jogi tanácsadás, közreműködés munkaügyi igények érvényesítésében, perképviselet.

CSALÁDJOG: házassági vagyonjogi szerződések, élettársi-, házastársi vagyonmegosztási megállapodások készítése, képviselet bontóperben, vagyonmegosztási ügyekben.

ÖRÖKLÉSI JOG: öröklési szerződés, végrendelet készítése, képviselet hagyatéki eljárásban, öröklési vitában közjegyző és bíróság előtti eljárásokban.

VÉGREHAJTÁSI JOG: követeléskezelés, követelések behajtása, érvényesítése, képviselet végrehajtási eljárásokban, végrehajtás megszüntetése, korlátozása iránti perekben.

EGYÉB POLGÁRI JOGI TERÜLET: tanácsadás, képviselet ellátása személyi állapotú perekben, kártérítési, biztosítási ügyekben, dologi jogi perekben, megbízási, vállalkozási, kereskedelmi szerződések készítése, szavatossági igények érvényesítése.