KFT-k, Részvénytársaságok figyelem!

2016. első félévében valamennyi magánjogi jogi személy, így a Magyarországon bejegyzett és működő összes cég – a törvény erejénél fogva – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) hatálya alá kerül. Ennek oka, hogy lejár az a 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 9-22. §-ai által meghatározott utolsó, a korlátolt felelősségű társaságok és a részvénytársaságok vonatkozásában meghatározott alkalmazkodási idő. (tovább…)

Jön az e-bíróság

2016. július 1. napjától a fél illetve képviselője választása szerint valamennyi polgári perben és (ha törvény így rendelkezik) más polgári eljárásokban is a beadványokat (keresetlevelet, okirati bizonyítékot és ezek mellékletét) elektronikus úton is be lehet nyújtani az 1952. évi III. törvény (Pp.) 394/B. §-a alapján. Kivételt képez ez alól a fizetési meghagyást követő peres eljárás.  (tovább…)

A magáncsőd

A magáncsőd sokaknak ad lehetőséget arra, hogy életformaváltással és kiadáscsökkentéssel megtartsák a lakásukat. 2015. szeptember 1-jétől azok vehetik igénybe, akiknek a lakhatásuk van veszélyben (jellemzően nem fizető jelzáloghitelesek, és már felmondták vagy végrehajtásra átadták a hitelüket), 2016. október 1-jétől viszont mások is beléphetnek. (tovább…)